Hypotéka? Jaké podmínky je zapotřebí splnit?

Není tomu tak dávno, kdy hypotéka dovolovala čerpání celých 100% na nemovitost. V posledních letech se ale podmínky zpřísňují a v současnosti je možné čerpat pouze 70% a zbylých 30% pak financovat z vlastních našetřených prostředků. Americká hypotéka nabízí ještě přísnější podmínky, kdy nabízí 50% zástavní hodnoty nemovitosti. Pojďme se společně podívat na to, jak najít nejlevnější hypotéku fahd.cz a které podmínky je zapotřebí splnit, aby nám banka úvěr schválila.

klíč od domu

I když je v současné době na trhu přebytek likvidity a banky tak musí bojovat o každého nové klienta, kterému by mohly některý z úvěrových produktů nabídnout, neustále se zvyšuje počet zamítnutých žádostí. Proč tomu tak je? Může za to novela zákona o spotřebitelském úvěru z dubna 2020, kdy česká národní banka reagovala na propukávající celosvětovou pandemii. Podmínky se však zpřísňovaly i dříve bez ohledu na probíhající epidemii.

Každý žadatel musí být bankou náležitě prověřen, zda je případě uzavření smlouvy o úvěru schopen dlouhodobě dostát svým závazkům. K posouzení slouží převážně bonita žadatele, kterou ovlivňuje celá řada faktorů. Čím vyšší bonita žadatele je, tím větší má šanci na kladné vyřízení úvěru. Za zamítnutým úvěrem tak mnohdy nestojí neochota bank půjčovat, ale složitě nastavená legislativa.

smlouva k podpisu

I když si poskytovatelé úvěrů své podmínky nastavují individuálně, česká národní banka stanovuje základní pravidla, která jsou pro všechny subjekty neměnné. Jejich nedodržením se daná instituce může dostat do vážných problémů. Pokud by úvěr napaden pro svou neplatnost, dlužníkovi by se vrátily veškeré úroky i poplatky a nadále by splácel pouze půjčený finanční obnos.

V neposlední řadě je tu pravidelný měsíční příjem. Aby bylo možné řádně splácet je potřeba měsíční příjem v domácnosti v takové míře, aby pokryl základní životní potřeby a ještě zbylo na splácení úvěru.