Je pískovací box bezpečný?

Že písek je skvělým brusným materiálem, věděli již naši předkové. Avšak také věděli, že právě tato jeho vlastnost sebou přináší určitá nebezpečí. Koneckonců, jedním ze způsobů popravy bylo vláčení odsouzeného za koněm po písku.

Samozřejmě i dnes je využíván k broušení, ovšem doba pokročila. Vynalezli jsme přístroje, které nám s tímto úkolem pomohou a práci nám značně usnadní a zefektivní. Jedním z nich je i pískovací box. V podstatě se jedná o čerpadlo, které místo vody vystřikuje z hadice pod velkým tlakem písek.

pisek1

To však sebou přináší určitá rizika. A snad všichni víme, že dnešní společnost si velmi zakládá na bezpečnosti svých obyvatel. Je tedy jen pochopitelné, že i při práci s pískovacím boxem se musí dodržovat určité bezpečnostní předpisy. Ty mají zajistit ochranu jak pracovníků, tak i kolemjdoucích.

Tím nejzákladnějším je pak nošení ochranného oděvu při práci s pískovacím boxem. Ten by měl být celotělový, včetně ochrany očí a obličeje. To platí zvláště, pokud provádíte jemnou práci, jako je například broušení skleniček.

pisek2

Je totiž jasné, že zrnka písku i obroušeného materiálu se rozstřikují všemi směry. A také není pochyb o tom, že rozhodně není nic příjemného, pokud by vám některé uvízlo v kůži či dokonce v očích. Ani vdechnutí pak není zdraví příliš prospěšné. Je proto potřeba se dostatečně chránit, a ochranný oděv je ta nejlepší volba.

Dalším opatřením je zabránit vstupu neoprávněným osobám, tedy těm, které zde zrovna nemaní nějakou práci. I ony totiž riskují, že vstoupí přímo do proudu písku. A že by to mohlo vyústit ve vážné poranění, není třeba říkat. Proto je potřeba vždy předem umístit cedule, nebo, pokud pracujeme s pískovacím boxem doma, varovat rodinné příslušníky, zejména pak děti. Věřte, že jejich zdraví za tu trochu námahy stojí.

Pokud budeme tato pravidla dodržovat, je velká šance, že celý proces proběhne hladce a bez jakéhokoliv problému.