Nezapomeňte na revizi

S elektřinou rozhodně nejsou žádné žerty. I když ji všichni známe a používáme dnes a denně, nejednou si ani zdaleka neuvědomujeme, co by nám tato mohla také způsobil. Klidně i docela malá závada by mohla přinést třeba i fatální následky. A proto je určitě dobré mít se na pozoru a neponechávat tu nic náhodě.

A jak se postarat o to, aby nám tato energie dobře sloužila a neohrožovala nás? Co udělat, abychom předešli nepříjemným škodám na majetku a třeba ani sami neutrpěli újmu na zdraví či touto dokonce nebyli zabiti? Případně abychom se nedočkali ve srovnání s právě vyřčeným ani takové maličkosti, jako je výpadek, při němž bychom zůstali bez proudu?

veřejné osvětlení

Samozřejmě je tu jako všude jinde lepší sázet na prevenci než pozdě bycha honit. A proto je žádoucí nepodceňovat ani revize elektrické přípojky, a to pochopitelně prováděné odborníky, tedy zkušenými elektrikáři.

Elektrické vedení totiž není stejně jako cokoliv jiného na tomto světě dokonalé automaticky navěky, i toto podléhá zubu času a dost možná nejenom času a žádá si tedy naši pozornost. Protože dříve či později zákonitě dosluhuje. A každá závada znamená nějaké to ohrožení, každá by nám mohla nějak znepříjemnit život, pokud by nám ho tedy rovnou neukončila.

svítící lampa

Za takovou revizi elektrické přípojky pak samozřejmě zodpovídá ten, kdo přípojku, tedy onen zaplombovaný spojovací článek mezi dílčí elektroinstalací a velkým celkem, rozvodnou sítí, vlastní, tedy kdo ji financoval. Což je někdy dodavatel elektrické energie, někdy ale třeba i firma, která si ji nechala vybudovat.

Revize takové přípojky stejně jako všeho ostatního, co má s přiváděním elektřiny od dodavatele až k jednotlivým koncovým odběratelům něco společného, je nesporně něčím, na co se nesmí zapomínat.

A kde se tyto přípojky najdou? Na veřejně přístupných místech, to aby byly dostupné i během nepřítomnosti majitele objektu, tedy v plotech u rodinných domů či před paneláky.