Nezařazené

Procházka růžovým sadem? Ani omylem!

Naše 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy má velké jméno jak v Evropě, tak ve světě. Studovala na ni celá řada našich úspěšných doktorů, jakými jsou například Vladimír Beneš, Bohdan Pomahač a další.
Není tedy divu, že se na ni ročně přihlásí až 3000 studentů.
asijské medicíny

Příprava je klíč k úspěchu

Pravdou je, že čím dříve zjistíte, že chcete být doktorem, tím větší šanci máte. Budete mít možnost věnovat delší dobu pozornost předmětům, které jsou pro studium medicíny stěžejní. Proto vhodně volte semináře a snaže se na ně pečlivě připravovat. Jako maturitní předměty si zvolte kombinace biologie/chemie, biologie/fyzika. Takto volte z naprosto praktických důvodů- přijímací zkoušky se skládají právě z těchto tří předmětů.

Modelové otázky

Modelové otázky(slangově modelovky) si zakupte co nejdříve. Většina lékařských fakult má své, protože se v nich objevují příklady, které budou způsobem velmi podobné těm v přijímacích řízení. Ale pozor! Zakoupené otázky obsahují pouze správná řešení, nikoliv však postup k vyřešení příkladu.
Spousta fakult nabízí i přípravné kurzy, kam studenti dojíždí zpravidla jednou týdně, aby si procvičili příklady i s profesory fakult a doplnili případně své nedostatky v učivu. Je důležité podotknout, že účast na těchto přípravných kurzech je poměrně drahou záležitostí- ceny se pohybují okolo sedmi tisíc korun. Zároveň Vám fakulta nemůže zaručit, že pravidelná docházka na kurzy Vám zajistí 100% úspěšnost v přijímacím řízení, stejné je to se zakoupením modelových otázek.
stetoskop lékaře

Den D

V den přijímacího řízení si rozhodně nezapomeňte s sebou vzít pozvánku, občanský průkaz, svačinu a pití. Testy se píší každý okolo 90 minut a jsou mezi nimi zhruba desetiminutové přestávky. Své výsledky zásadně zapisujete do záznamového archu propiskou, kterou Vám fakulta přidělí. Pokud se v odpovědi spletete, je zde možnost opravy. Musíte začernit špatně vyplněné políčko v záznamovém archu. Vše si vždy pečlivě překontrolujte a nenechte se rozptýlit ostatními. Přejeme Vám při této náročné zkoušce pevnou ruku a silnou mysl!